czwartek, 21 marca 2013

Ostara 2013
Komu damy resztę miodu?
Dobrej ziemi duchom!
By minęły czasy chłodu
każdy niechaj słucha!
Łąkom, rzekom, górom, lasom,
teraz i po wszystkie czasy!
Komu damy resztę miodu?
Dobrej ziemi duchom!