środa, 25 sierpnia 2010

Fylgie, Disy, Norny i Walkirie

Fylgia to duch opiekuńczy towarzyszący człowiekowi. Jest to poniekąd jego sobowtór, personifikacja ludzkich cech charalteru lub wrodzonych darów. Przyjmuje kształt zwierzęcy, bądź postać kobiety. (Opisane w sagach Fylgie pojawiające się jako kobiety to duchy opiekuńcze mężczyzn, w wyniku czego pojawiła się teoria, iż Fylgje kobiet będą postaciami męskimi). 

Fylgja, zwłaszcza w postaci zwierzęcej, ma wyraźne cechy alter ego. Jest w stanie opuścić osobę, z którą jest związana i w tym samym czasie może być widziana przez innych ludzi w zupełnie innym miejscu. Źródła przypisują niektórym osobom zdolność do świadomego wysyłania swej Fylgii w świat, co objawiać się miało potężnym ziewaniem.